Samenstelling

Stichting Werkgroep Geloof en Homoseksualiteit Friesland
St. Janswei 42
9033 WN Deinum

secretaris(at)werkgroepgh.nl

Op dit moment bestaat de werkgroep uit de volgende personen:

Voorzitter:             Alex Riemersma
Secretaris:             Ulbe Tjallingii
Penningmeester:   Alice Drahn
Lid:                       Jan Henstra
Lid:                       Bonne Doller

We zijn op zoek naar nieuwe bestuursleden, welkom!