Sinds de oprichting van de Werkgroep in 1992 hebben de werkgroepleden samen met vrijwilligers vele voorlichtingsgesprekken gevoerd met geloofsgemeenschappen in Fryslân.

In de jaren negentig van de vorige eeuw lag daarbij de nadruk op acceptatie van homoseksuele mannen en vrouwen en op de veiligheid voor seksuele minderheden binnen geloofsgemeenschappen. Andere gespreksthema's waren: homoseksualiteit & ambt, homo's aan het avondmaal/ de eucharistie.

Na de millenniumwisseling waren het homohuwelijk en het minderhedenbeleid belangrijke speerpunten in de voorlichting.

Voorlichtingsmateriaal stellen we hier online ter beschikking.